Niemaszczęścia

„NIEMASZCZĘŚCIA” Projekt multimedialny, który rozpoczął się w 2015 r. i dalej się rozwija. W planie są dalsze fotografie i filmy. Pierwsza prezentacja obyła się w Warszawie w 2015 r. podczas projektu „pustOstan”.